Doradztwo budowlane

Każda budowa to nie lada wyzwanie, trzeba załatwić sprawy formalno-prawne, zlecić opracowanie projektu, przygotować plac budowy, a podczas samej budowy wychodzi wiele spraw których nie przewidywał projekt lub nie dopatrzył wykonawca. Wówczas proces oddania budynku do użytkowania staje się bardzo skomplikowany. Proponujemy Państwu usługi doradztwa inwestycyjno-budowlanego w zakresie związanym z budową, naprawą i remontem przebudową czy też nadbudową nieruchomości. Nasz zespół to doświadczeni  profesjonaliści mogący pełnić funkcje kierowników projektów, kierowników budów, projektantów, inspektorów nadzoru budowlanego. Usługi doradcze świadczymy, zarówno dla modernizacji czy rozbudowy istniejących obiektów, wykończenia wnętrz, remontów a także dla nowych projektów inwestycyjnych. Wykonujemy również testy szczelności budynków „Blower Door”.
 

Kontrola kosztów budowy, kontrola inwestycji, audyt budowy.

W ramach doradztwa budowlanego możemy również Państwu zaproponować usługi związane z kontrolą kosztów. Na różnym etapie realizacji inwestycji wykonamy: 
  • dla inwestycji planowanych – wstępne, wskaźnikowe zestawienie kosztów;
  • na podstawie projektu budowlanego – uproszczone lub szczegółowe kosztorysy inwestorskie;
  • sprawdzanie i weryfikowanie wycen i kosztorysów sporządzanych przez projektantów lub wykonawców robót;
  • harmonogramy finansowe inwestycji;
  • na etapie realizacji – pełnienie funkcji Audytora Kosztów.

Kosztorys budowlany.

Kosztorys budowlany to podstawowy dokument, który ukazuje skalę wydatków i obrazuje poszczególne etapy prac. Tego typu dokumentacja jest także wymagana w przypadku ubiegania się o kredyt na budowę domu. Wykonanie szczegółowego kosztorysu budowlanego wymaga dość dużej wiedzy z zakresu budownictwa oraz znajomości aktualnych stawek za usługi budowlane. W niniejszym opracowaniu wskażemy specyfikę owej dokumentacji i określimy najłatwiejsze sposoby jej sporządzenia. Proponujemy Państwu usługi w zakresie wykonywania kosztorysów budowlanych.

 

Harmonogram budowy.

Świadczymy również usługi z zakresu planowania inwestycji i sporządzania Harmonogramu budowy.