Inspektor nadzoru

Celem nadzoru inwestorskiego jest zapewnienie realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową obiektu, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.

Usługi świadczone przez Nas w zakresie zadania nadzoru inwestorskiego:

 • bieżący nadzór nad realizacją prac,
 • kontrola dziennika budowy oraz potwierdzanie realizowanych prac,
 • bieżąca kontrola jakości dostarczanych i zastosowanych materiałów,
 • raportowanie z postępu i jakości wykonanych prac,
 • dokonywanie odbiorów robót (częściowych i końcowych),
 • kontrola rozliczeń budowy,
 • organizacja zakończenia budowy, przekazanie obiektu do użytkowania

Wszystkie powyższe zadania realizują doświadczeni i wykwalifikowani inżynierowie budownictwa z odpowiednimi uprawnieniami. Należy pamiętać, że rzetelny nadzór budowlany pozwala wyeliminować wiele problemów, które pojawiają się trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu.

Korzyści zatrudnienia inspektora nadzoru

Korzyści wynikające z zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego:

 • reprezentuje interesy inwestora
 • ponosi odpowiedzialność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • bieżące doradztwo i świadczenie radą podczas budowy
 • ma uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy
 • kontrola jakości procesu budowlanego i wpisów do dziennika budowy
 • inspektor na bieżąco, rzetelnie i uczciwie oceni roboty wykonane przez wykonawcę
 • pozwoli uniknąć błędów na budowie
 • pozwoli zaoszczędzić nerwów związanych z nierzetelnymi fachowcami realizującymi roboty budowlane
 • będzie kontrolował koszty budowy, tym samym obroni inwestora przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji
 • kontroluje materiały budowlanymi zastosowane podczas budowy przez wykonawcę