Inwestor zastępczy

Planujesz budowę wymarzonego budynku jednorodzinnego i chcesz żeby był  trwały i solidny, służył Ci przez długie lata, a:

 • brakuje Ci czasu na doglądanie swojej inwestycji,
 • nie masz wiedzy lub doświadczenia w prowadzeniu procesu budowlanego,
 • chcesz zaoszczędzić sobie wielu stresów i kłopotów,
 • nie lubisz tracić czasu i pieniędzy ucząc się na własnych błędach,
 • nie wiesz komu zlecić budowę Twojego wymarzonego domu
 • przebywasz za granicą,
 • lub po prostu nie masz ochoty uczestniczyć w procesie budowlanym,

to ta oferta jest skierowana właśnie do Ciebie.

Zatrudnienie inwestora zastępczego pozwala zaoszczędzić około 10% wartości inwestycji. Zapewnia zarządzanie inwestycją budowlaną poprzez umiejętne zastosowanie technik organizacji procesu budowlanego. Umożliwia rozwiązywanie wszelkich problemów inwestycyjno-budowlanych, kontroli kosztów, jakości wykonywanych robót, stosowanych materiałów budowlanych oraz czasu realizacji. Daje możliwość optymalnego wykorzystania dostępnych funduszy oraz bieżącego podejmowania szczegółowych decyzji technicznych dla sprawnego, oszczędnego i zgodnego z przepisami oraz terminowego wykonania inwestycji. Współpraca odbywa się na podstawie umowy o zastępstwo inwestycyjne. Oznacza to, że inwestor zastępczy zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie określonych w umowie czynności, które musiałby wykonać inwestor bezpośredni odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowlanego.

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego do naszych obowiązków będzie należało:

 • kompleksowa organizacja i koordynacja procesu budowlanego,
 • reprezentowanie inwestora na podstawie pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym,
 • przygotowanie pism do dostawców mediów,
 • reprezentowanie inwestora bezpośredniego wobec jednostki projektującej,
 • optymalizacja prac budowlanych poprzez proponowanie najlepszych rozwiązań już na etapie projektowania,
 • reprezentowanie inwestora bezpośredniego wobec organu nadzoru budowlanego,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp oraz ppoż. przez wszystkich uczestników procesu budowlanego,
 • współpraca z wykonawcami prac geologicznych i geodezyjnych,
 • wybór i kontrola wykonawców poszczególnych robót budowlanych,
 • ofertowanie i negocjacje cen z wykonawcami robót i dostawcami materiałów,
 • organizacja zaopatrzenia placu budowy w materiały i niezbędny sprzęt,
 • koordynacja i harmonogramowanie prac poszczególnych wykonawców,
 • nadzór nad jakością wykonywanych robót i wbudowanych materiałów,
 • nadzorowanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz egzekwowanie usunięcia wykrytych wad,
 • kontrola kosztów,
 • kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego inwestycji,
 • dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów budowy.
 • kontrola rozliczeń finansowych budowy.
 • oraz wszystkie inne prace uzgodnione na etapie podpisywania umowy.

Wysokość wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego jest zawsze ustalana indywidualnie z każdym z Klientem. Dbamy o to, by klarownie i komunikatywnie przekazywać informacje o rozliczeniach, nie pozostawiając pola do niedomówień, co przekłada się na jakość relacji z Klientem i buduje wzajemne zaufanie.

Proponowane modele rozliczeń:

 • wynagrodzenie kwotowe za wykonanie określonego zadania,
 • wynagrodzenie na podstawie ustalonej stawki godzinowej,
 • wynagrodzenie procentowe – ustalony % od wartości zrealizowanej inwestycji, uwzględniający zaoszczędzone środki w stosunku do zakładanych początkowych kosztów inwestycji.