Badania termowizyjne dla budownictwa

Nasza oferta skierowana jest do właścicieli lub zarządców budynków i mieszkań (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, deweloperów, najemców), którzy maja problem z przemarzaniem ścian, brakiem możliwości ogrzania mieszkania, nadmierną wilgocią, brakiem szczelności w budynku, przeciekami, awariami instalacji, itp.
  

Zakres oferowanych usług: 

  • lokalizacja miejsc w ścianach ( przegrodach) o  obniżonych właściwościach  termicznych,
  • lokalizacja mostków termicznych w przegrodach,
  • lokalizacja wadliwie wykonanych przegród (pęknięcia, niedostatki),
  • ocena jakości osadzeń stolarki okiennej i drzwiowej,
  • badania przyczyn występowania zawilgoceń w przegrodach, sufitach, podłogach,
  • badania nieszczelności dachów płaskich (miejsca przenikania  wilgoci),
  • inspekcja szczelności powietrznej budynku,
  • lokalizacja miejsc strat ciepła w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
  • ocena jakości pracy ogrzewania podłogowego (elektrycznego i wodnego), miejsc uszkodzeń,
  • lokalizacja przebiegów instalacji CO, CWU oraz ogrzewania podłogowego.

Badania termowizyjne w budownictwie wykonywane są przede wszystkim w czasie sezonu grzewczego (od jesieni do wczesnej wiosny) i przy odpowiedniej różnicy temperatur otoczenia zewnętrznego oraz wnętrza budynku (badania od strony zewnętrznej i wewnętrznej). Różnica ta powinna wynosić ok. 12-15°C.